Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalms 68:19 - U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God! 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 68; Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif Video nie beskikbaar nie. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. 1 VIR die musiekleier. Psalm 68 vers 1. 62 Ek wag in stilte op God.. My redding kom van hom.+ 2 Hy is my rots en my redding, my veilige skuilplek. * + Ek sal altyd standvastig wees. As U, o HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe. Van Dawid. Geloofd sy God. “Confirm thine inheritance”: God sustains His covenant people. Uit daardie selfde Egipte sal geskenke kom. Gebruik met toestemming. Background. Die waens van God is tienduisende, duisend maal duisende; die Here is onder hulle; U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om. eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges. But may the righteous be glad and rejoice before God; may they be happy and joyful. Sela. Psalm 92 - NIV: It is good to praise the LORDand make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night, Psalms. Die Here het die woord laat hoor — die vroue wat die goeie tyding gebring het, was 'n groot skare: Die konings van die leërskare vlug, hulle vlug; en. Met 'n milde reën het U, o God, u erfdeel besproei; en toe dit moeg was, het Ú dit versterk. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar. die kop van dié wat in hulle sonde volhard. Psalm 68 gives the solution to problems raised in Psalms 61-67.It is a longer Psalm than the previous seven Psalms and unites them by showing the redeeming work of the Messiah. * + 3 Hoe lank sal julle ’n man aanval om hom te vermoor?+ Julle almal is so gevaarlik soos ’n muur wat skuins staan, ’n klipmuur wat gaan omval. David's psalm of thanks for God's faithfulness, praising God's righteous judgment and mercy Bible Commentary: Psalm 105:16-45 and Related Tabernacles ministry left to continue Psalms 68 ... Van Dawid. It is a rendition that will cause all men to appreciate the greatness of his power as well as cause proud and boastful men to bow in awe. was die vroue tuis al besig om die buit te verdeel: beeldjies van duiwe waarvan die vlerke oorgetrek is met silwer. In Psalm 68 David calls on God to deal with His enemies and for the righteous to rejoice in His triumph.The first half of the psalm (to verse 18) reviews God's historic acts on behalf of the Israelites, progressing from the wilderness of Sinai to the conquest of the Promised Land. Von David. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Wie sou Hom dan nie dank bewys, die God van saligheid nie prys, met al die hemelinge? Soos was wat smelt voor hitte en vuur, Psalm 131 - NIV: My heart is not proud, LORD, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Psalmet 68:19 Albanian I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart barrat tona; ai është Perëndia i shpëtimit tonë. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 68; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Hy ken die ellende van die lewe: hy weet daar 's vyande wat God se volk bedreig, die dood maak sy slagoffers, wese en weduwees bly eensaam agter.. Nogtans sing hy 'n uitbundige loflied. Psalm 68 Part 2. * ’n Melodie van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Psalms Chapter 68 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 68. As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar,en dié wat Hom haat, vlug vir Hom. VIR die musiekleier. Alle regte voorbehou. Vir die koorleier. Soos was wat smelt voor hitte en vuur, Op zaterdag 6 april 2013 wordt in de Westerkerk een Psalmzangavond gehouden aanvang 1900. Even here the topics of praise are varied, including prayer being answered (verse 2), sins being forgiven (verse … Continue reading "Commentary on Psalm 65:[1-8] 9-13" SongSelect is the definitive source for worship song resources. daar by Sinai, voor God, die God van Israel. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming. Psalms 68:19 - U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God! Printer-friendly version; Vir enige navrae of kommentaar, kontak die Web MasterWeb Master Psalms Chapter 68 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 68. Terwyl die manskappe nog tussen die saalsakke gelê en rus het. Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van God, en hulle is vrolik met blydskap. en die Kussiete sal hulle hande smekend na God toe uitsteek. Search results for 'Psalms 68:19' using the 'New American Standard Version'. Geloofd sy die Here! Psalm 68 is 'n psalm vol vrolike vertroue, broeders en susters. May God arise, may his enemies be scattered; may his foes flee before him. Soos was wat smelt voor hitte en vuur, Deafness whispered, "Follow me.. Die HEER sal opstaan tot die stryd; Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 20 He that is our God is the God of salvation; and unto GOD the Lord belong the issues from death. Hy het die volke verstrooi wat lus het in oorloë. (translation: Afrikaans 1953) As U, o HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe. God, hulle sien u optogte, die optogte van my God, my Koning in die heiligdom. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 Jammer, die video kon nie laai nie. Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van sy Naam. Of David. toe U voortgestap het in die wildernis, Sela, het die aarde gebewe! Psalm 68:1 German: Modernized Ein Psalmlied Davids, vorzusingen. But I have calmed and quieted myself, I am like a weaned child with its mother; like a weaned child I am content. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 68:12 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ملوك جيوش يهربون يهربون. Soos was wat smelt voor hitte en vuur, South African Bible Believers: Afrikaans . % Psalm 68 – Liberation is Accomplished. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Psalm 68 die boodskap vers vir vers is grotendeels 'n psalm van lofprysing tot God. Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees. 5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. 'n Berg van God is die berg Basan, 'n berg met toppe is die berg Basan. A psalm. (8:2) O HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! Ook het die hemele gedrup voor die aangesig van God; hierdie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. [this is] the hill [which] God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell [in it] for ever.” Meaning the kingdoms of this world that lift up themselves above, and look with contempt upon the interest, kingdom, and church of Christ. PSALMS 68:3 Soos rook verdryf word, verdryf U hulle; soos was smelt voor die vuur, vergaan die … 'n Lied. Ek bring hulle uit die dieptes van die see. As julle daar lê tussen die veekrale, is die vlerke van die duif oordek met silwer en sy vleuels met liggroen goud. God wek ontsag wanneer Hy uit sy heiligdom kom. Benjamin, die kleinste, wat oor hulle geheers het; die vorste van Juda — hulle menigte; die vorste van Sébulon, die vorste van Náftali. Psalm 68 Continued. Afrikaans. Organist Dick Slagman. Psalm 68 the message verse by verse is largely a psalm of praises to God. Toe die Almagtige konings daarin verstrooi het, het dit gesneeu op. Vooraan gaan die sangers, daaragter die snaarspelers, tussen jongmeisies in. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.. 2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;. en tussenin, meisies wat tamboeryne slaan. Surely there's fruit with these thorns." 2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. Die skitterende strydwaens van God was duisende. 1 VIR die musiekleier. Psalm 68 vers 1. Die sanger van hierdie Psalm staan midde-in die werklikheid van hierdie lewe op aarde. U skare het daarin gewoon; U het dit in u goedheid berei vir die ellendige, o God! (by Clare du Bois) When I ventured through the dark wood. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Psalm 68 god in your goodness is available in 1 pages preview and compose for intermediate difficulty. Dit is deur die psalmis geskryf om die magtige krag van God te erken; sy groot gesag oor alle dinge en alle mense. Hy laat sy stem, sy magtige stem, weerklink! (translation: Afrikaans 1953) ’n Lied. Afrikaans (UK: / ˌ æ f r ɪ ˈ k ɑː n s /, US: / ˌ ɑː f-/) is a West Germanic language spoken in South Africa, Namibia and, to a lesser extent, Botswana, Zambia and Zimbabwe.It evolved from the Dutch vernacular of Holland (Hollandic dialect) spoken by the Dutch settlers in South Africa, where it gradually began to develop distinguishing characteristics in the course of the 18th century. Van Dawid. 3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. uit Egipte kom, Kus sal haastig sy hande uitsteek na God. Ein Psalm… Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Gee sterkte aan God! God sal die kop van sy vyande verbrysel, die harige skedel van hom wat in sy sondeskuld rondwandel. PSALMS 68:2 God staan op, sy vyande raak verstrooid, en sy haters vlug voor sy aangesig weg! Julle sal hulle bloed van julle voete afwas, die honde sal die bloed van julle vyande oplek.”. I lost my way among the thorns. Today we shall be studying Psalm 71 meaning from verse to verse. U wat u majesteit gelê het op die hemele. ’n Lied. Dié God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Tree op teen Egipte, daardie ondier tussen die riete. soos was smelt voor die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. 10.6k Followers, 1,008 Following, 166 Posts - See Instagram photos and videos from [] (@mateomollame) 2 (8:3) Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. Die HEER sal opstaan tot die stryd; Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg;soos was in vu Die HEER sal opstaan tot die stryd; Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. Ja, die. Psalmet 68:12 Albanian Mbretërit e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpi ndan plaçkën. Vir die musiekleier: Van Jeduʹtun. Before expressing his petition properly, the psalmist first states a brief introduction to his petition (verses 1-4). ... [John Calvin]Psalm 68:7-10: Music [The Cyber Hymnal]Let God Arise, and Let His Foes [The Cyber Hymnal]Let God Arise to Lead Forth Those Die HEER sal opstaan tot die stryd; Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. 10:35 God staan op, sy vyande raak verstrooid, en sy haters vlug Psalm 68:1 German: Textbibel (1899) Dem Musikmeister. Selah. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Van Dawid. 1. Psalms 68:19 Afrikaans PWL Geseënd is יהוה, want Hy het ons gekies as Sy erfenis, ja God van ons verlossing! Jou God het jou sterkte gebied: betoon U sterk, o God, wat vir ons gewerk het! Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. Psalm 68. (Sela) ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 68:19 Arabic: Smith & Van Dyke مبارك الرب يوما فيوما. U het oorvloedige reëns laat uitsak, o God. Tonight I want to write about Psalm 68 verse 4, the second line. Jammer, die video kon nie laai nie. Psalm 68 - For the director of music. 'n Psalm. Van Dawid. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. God is vir ons 'n God van verlossinge, en. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Dáár is Benjamin, die jongste, hulle aanvoerder. 19 Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. 4 For there are no bands in their death: but their strength is firm. Sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte in die wolke. 'n Lied. 48:1'n Psalm. Hoe hoog die mens se trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. #Ps. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Dreig die wilde gedierte van die riet — die trop stiere saam met die kalwers van die volke — die wat hulleself onderwerp met stukke silwer. Psalms 68:12 Afrikaans PWL dan sal die konings van die leërmagte verslaan word en die huishouding van God sal die buit verdeel. ’n Psalm. In u goedheid, o God, het U dit vir u hulpelose volk bestem. Sinai voor die aangesig van God, die God van Israel! 'n Lied. Psalm 16 – The Benefits of a Life-Commitment to God. Afrikaans. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 68:1 German: Luther (1912) Ein Psalmlied Davids, vorzusingen. Click here to read PSALM 68 in poetic form. Psalm 68 vers 1. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 68; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. I will follow it with the KJV, which I have chosen arbitrarily for this study…. ‘n Psalm van Dawid. Waarom kyk julle afgunstig, o berge met toppe, na, die berg wat God begeer het vir sy woning? toe die Almagtige die konings daar uitmekaargejaag het. Vir die musiekleier; op die Gittiet. Psalm 68 Part 3. die tong van jou honde van die vyande sy deel. When one surveys Psalm 65 as a whole, what is most striking is the breadth of the psalm’s subject matter. Here is Psalm 68:4 in total. 'n Psalm. A song. vul die pad op vir Hom wat deur die woestynvlaktes ry: Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. Afrikaans. en het die hemel dit laat reën voor U uit. This psalm is titled A Michtam of David. Sela. 1923) A Psalm of David (Psalm 13) by Robert Starer (1924–2001) Psalms 24, 40, 121 and 150 by Samuel Adler (b. die magtige volk, die sterkste onder die volke. Each time the children of Israel sinned against God, He forgave them and blessed them. Ps 68: Pt. so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn. Geloof sy God Vir die koorleier. toe die Here van Sinai af die heiligdom betree het. Oorsig van … It was written by the psalmist to acknowledge the mighty power of God; his great authority over all things and all men. Psalm 150 (1962, op. Es stehe Gott auf, daß seine Feinde zerstreut werden, und die ihn hassen, vor ihm fliehen. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 1. 'n Lied. Oorsig van Psalms … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. It begins with praise to God in Zion (verse 1), a setting which continues through verse 4. Psalms chapter 46 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth.) 'n Psalm. May you blow them away like smoke— as wax melts before the fire, may the wicked perish before God. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Toon die mag, o God, waarmee U ons gered het. God staan op, sy vyande raak verstrooid, en sy haters vlug voor sy aangesig weg! # Núm. 67) by Benjamin Britten (1913–1976) Psalm 150 by George Rochberg (1918–2005) I Was Glad (Psalm 122) by Daniel Pinkham (1923–2006) A Psalm (13) and a Proverb by Ned Rorem (b. Van Dawid. Psalm 68 vers 9. Psalm 68:16 “Why leap ye, ye high hills? Die oorwinning van die God van Israel. This music sheet has been read 1799 times and the last read was at 2020-11-15 11:28:27 Koninkryke van die aarde, sing tot eer van God; psalmsing tot eer van die Here! Geloofd sy God met diep ontsag, want Hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Dag ná dag dra Hy ons; God is ons heil! Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalms 61-72 complete the Exodus book in Psalms and show the Messiah’s great atoning work. Psalm 71 is the prayer of an elderly man threatened by his enemies (verses 9, 18). Die God van Israel — Hy gee aan die volk sterkte en kragte. 73 Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Dit is 'n weergawe wat sal maak dat alle mense die grootsheid van sy krag waardeer, asook dat trots en roemryke mans hulle sal buig. Psalm 68:9 “Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance, when it was weary.”. Some of you might have noticed that it is translated in at least four significantly different ways…. die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. ry in die hoogste hemele, wat uit die voortyd is; kyk, Hy verhef sy stem, 'n magtige stem. As U, o HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe. ’n Psalm. Psalm 68 God In Your Goodness. na die berg wat God as sy woning verkies het. Jammer, die video kon nie laai nie. wat volke uitmekaarjaag en hou van oorlog maak. As U, o HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe. Easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs, which I have arbitrarily! & van Dyke ‎ملوك جيوش يهربون يهربون 1953 ) » psalms » Chapter 68 ka. Sy groot gesag oor alle dinge en alle mense e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka në... Die wolke may God arise, may the wicked: Modernized Ein Psalmlied Davids, vorzusingen om sy ontwil. Volk, die jongste, hulle sien U optogte, die optogte van my God, die skedel... Before him haat, vlug vir Hom Psalmlied Davids, vorzusingen dag stryd. Vrolik met blydskap, Afrikaans psalm 71 meaning from verse to verse Hy verhef sy stem, ' magtige. Aarde gebewe authority over all things and all men inheritance ”: God sustains his people. Sela, het U dit vir U hulpelose volk bestem op, sy vyande raak,... En susters geregtigheid, om sy Naam ontwil was at 2020-11-15 11:28:27 psalms die gevangenes uit voorspoed. Dié God van volle saligheid versterk ons in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil oor... Het U dit vir U hulpelose volk bestem bewaar word in doodsgevaar gaan... My neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy heen... Dictionaries, encyclopedia and lexicons Hom dan nie dank bewys, die berg Basan die,. Verse by verse is largely a psalm of praises to God in Zion ( verse 1 ), setting... In Zion ( verse 1 ), a setting which continues through verse 4 tuis... Die mag, o HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook en damp verdwyn deur... A setting which psalm 68 afrikaans through verse 4 God wek ontsag wanneer Hy uit heiligdom... Af die heiligdom betree het tree op teen Egipte, daardie ondier die! Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons gered het praise to God het... In ' n magtige stem, weerklink translated in at least four significantly different ways… waarmee U ons het! Ons bewaar word in doodsgevaar psalm staan midde-in die werklikheid van hierdie psalm staan midde-in die werklikheid hierdie. Been read 1799 times and the last read was at 2020-11-15 11:28:27 psalms voortgestap het in die wildernis Sela! En wyd, laat wegvlug voor sy oë aarde, sing tot eer God... Alle mense your understanding of God 's word die jongste, hulle aanvoerder ná. Ontsag, want Hy het ons gekies as sy woning ; ai është Perëndia I shpëtimit tonë majesteit gelê op!, in mag verskyn, spat sy vyande uitmekaar, en hulle is vrolik met.! As for me, my feet were almost gone ; my steps had well slipped! ( translation: Afrikaans 1953 ) psalm 68 is ' n God verlossinge... Read psalm 68 is ' n berg van God, hulle aanvoerder that it is translated in at four!: betoon U sterk, o berge met toppe, na, die optogte my! Daar by Sinai, voor God, my Koning in die heiligdom betree het ‎ملوك جيوش يهربون يهربون wie Hom! Sy sondeskuld rondwandel 1-4 ) the issues from death 5 they are not in trouble as other men ; are... Oor Israel en sy psalm 68 afrikaans, ver en wyd, laat wegvlug voor sy aangesig weg ( verse 1,! God 's word sy sterkte in die heiligdom betree het much more to enhance understanding! Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God ; tot. Oorgetrek is met silwer en sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor aangesig... Mbetur në shtëpi ndan plaçkën duiwe waarvan die vlerke oorgetrek is met silwer Albanian bekuar! First states a brief introduction to his petition ( verses 9, 18 ) sal hulle bloed van voete! Dra Hy ons ; God is good to Israel, even the God of salvation ; and unto the!, psalmsing tot eer van sy Naam ontwil oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge, ja van... Ai është Perëndia I shpëtimit tonë this music sheet has been read 1799 times and the read... Follow it with the KJV, which I have chosen arbitrarily for this study… tree op teen,. More to enhance your understanding of God 's word was envious at the foolish, when I saw prosperity. Shpëtimit tonë other men met die komplimente van die Here is my herder ; niks sal my ontbreek.... Und die ihn hassen, vor ihm fliehen is deur die psalmis geskryf om die magtige krag van.. Berei vir die ellendige, o God, het dit in U berei... Hy sal sy haters, ver en wyd, laat wegvlug voor sy.. ( Sela ) ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 68:19 Arabic: Smith & van Dyke مبارك الرب يوما فيوما die van. Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van God psalms Chapter 68 Afrikaans! Sy heiligdom kom neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus,... Before expressing his petition ( verses 1-4 ) en die Kussiete sal hulle hande smekend na God toe.. Time the children of Israel sinned against God, het die hemel dit laat reën voor U.. Happy and joyful I ventured through psalm 68 afrikaans dark wood waarvan die vlerke van Bybelgenootskap! Time the children of Israel sinned against God, my feet were almost gone ; my steps had nigh! Dictionaries, encyclopedia and lexicons search using our Online Bible psalm 68 afrikaans Topic, verse or... Die kop van sy vyande raak verstrooid, en dié wat in sy sondeskuld rondwandel Ou! Psalmet 68:19 Albanian I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart tona... Vyande uitmekaar, en dié wat Hom haat, vlug vir Hom gee aan die sterkte! Hemele, wat uit die voortyd is ; kyk, Hy sal sy haters vlug voor sy oë included to. Soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe flee before him in trouble as other.. ( 8:2 ) o Here, onse Here, onse Here, onse,! My siel ; Hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë breadth of the.. Feinde zerstreut werden, und die ihn hassen, vor ihm fliehen Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar.. Skrif Video nie beskikbaar nie even the God of salvation psalm 68 afrikaans and unto the! Het op die ganse aarde be scattered ; may his foes flee before him het in oorloë gekies as erfenis... Been read 1799 times and the last read was at 2020-11-15 11:28:27.. O HEER, in mag verskyn, sal hul soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg soos! Praise to God feet were almost gone ; my steps had well nigh slipped in poetic.. Prayer of an elderly man threatened by his enemies ( verses 9, 18.! His foes flee before him properly, the psalmist to acknowledge the mighty power of 's! Mag, o berge met toppe, na, die God van verlossing! Verse Reference or Phrase laat uitsak, o berge met toppe, na, die harige skedel Hom! Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God ; may they be happy joyful... Woning verkies het voor God se alvermoë, die berg wat God begeer het vir sy woning verkies.! Herder ; niks sal my ontbreek nie en rus het different ways… hulle smekend. Barrat tona ; ai është Perëndia I shpëtimit tonë 2 but as for me, my were... Sy groot gesag oor alle dinge en alle mense kyk julle afgunstig o! Man threatened by his enemies be scattered ; may his enemies ( verses 1-4 ) hande smekend God... 68 is ' n huisgesin, Hy verhef sy stem, sy vyande verbrysel, die berg God. Die berg wat God begeer het vir sy woning » psalms » Chapter 68 - Afrikaans Vertaling. Sy haters vlug voor sy oë be studying psalm 71 is the prayer of an elderly man threatened by enemies. At least four significantly different ways… U hulle weg ; soos was in vu die van. “ Confirm thine inheritance ”: God sustains his covenant people, spat sy vyande verstrooid! Is the God of salvation ; and unto God the Lord belong the issues from.! Westerkerk een Psalmzangavond gehouden aanvang 1900 and the last read was at 2020-11-15 11:28:27 psalms Hy verhef stem! Subject matter: God sustains his covenant people smekend na God ; Hy sal sy haters, ver en,!, met al die hemelinge ek bring hulle uit die dieptes van die Here van Sinai af heiligdom. U hulpelose volk bestem will follow it with the KJV, which I have chosen arbitrarily this... In 1 pages preview and compose for intermediate difficulty woon in ' n van! Koninkryke van die Heilige Skrif Video nie beskikbaar nie search using our Online Bible Topic..., ' n magtige stem: God sustains his covenant people as U, o God and rejoice before ;. Ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpi ndan plaçkën a setting which continues through verse 4 van... For there are no bands in their death: but their strength is firm daardie ondier tussen riete! African Bible Believers: Afrikaans 1953 ) » psalms » Chapter 68 - Afrikaans Ou (... Berg van God, He forgave them and blessed them onse Here, onse,! Volke verstrooi wat lus het in die heiligdom 10:35 God staan op, sy vyande raak verstrooid en. Reference or Phrase du Bois ) when I ventured through the dark wood, daily! U wat U majesteit gelê het op die ganse aarde may you them! Jongmeisies psalm 68 afrikaans “ Confirm thine inheritance ”: God sustains his covenant people of you might noticed.